• Comparteix-ho
Programa de ayudas A Proyectos de iniciativas sociales Convocatoria 2017

Del 8 al 28 de juny de 2017

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria té com a finalitat col•laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a la província de Burgos per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.


Tornar a la pàgina principal

Descarregar les bases Presentar
el meu projecte
Dona'ns la teva opinió
MÉS INFORMACIÓ

www.cajadeburgos.com

LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES

Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, la discapacitat i la dependència
Gent gran i reptes derivats de l’envelliment
 • Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes
 • Atenció sociosanitària a la dependència centrada en la persona
 • Prevenció i resposta davant de l’aïllament social i la solitud no volguda en gent gran
 • Suport psicosocial en l’entorn familiar i relacional
Discapacitat i salut mental
 • Promoció de l’autonomia personal, el desenvolupament psicosocial i la vida independent
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat i a la malaltia mental centrada en la persona
 • Suport psicosocial en l’entorn familiar i relacional
 • Promoció de l’oci i el temps lliure inclusiu i enfortiment de les xarxes relacionals
 • Accessibilitat universal
Humanització de la salut
 • Millora de la qualitat de vida de persones en situació de malaltia
 • Atenció sociosanitària a la malaltia centrada en la persona
 • Suport psicosocial en l’entorn familiar i relacional
Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
 • Atenció de les necessitats bàsiques
Habitatges temporals d’inclusió social
Recursos residencials temporals per a:
 • Persones en procés d’inclusió social
 • Persones amb discapacitat
 • Persones amb malalties i els seus familiars
Inserció sociolaboral
 • Millora de l’ocupabilitat, incloent-hi la segona oportunitat educativa
 • Prospecció d’ofertes de feina en el món empresarial per a persones en situació de vulnerabilitat
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i d’adaptació al lloc de treball
 • Promoció de l’autoocupabilitat per a col•lectius vulnerables
 • Suport a les empreses d’inserció i als centres especials de treball per a la creació de noves oportunitats laborals
Interculturalitat i acció social
 • Convivència ciutadana intercultural, participació social i enfortiment comunitari
 • Mediació i gestió de la diversitat cultural
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
 • Promoció d’hàbits saludables i prevenció d’addicions
 • Prevenció de les diverses formes de violència

Presentació de projectes
Del 8 al 28 de juny de 2017